Bezig met laden ...
loading ...
CRE8 | printing ambitions
Bezoek onze winkel

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Cre8design met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. 

De Cre8design website kan links naar andere websites hebben. Hoewel Cre8design uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan geen mening of stellingname met betrekking tot de inhoud van die websites worden afgeleid. Cre8design heeft niet het beheer over de inhoud van die websites en verleent geen garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid en juistheid van de informatie daarop. 

Cre8design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze of enige andere website. Cre8design kan de inhoud van haar website, voorwaarden en condities zonder vooraankondiging wijzigen. Er geldt ten alle tijden typefouten voorbehouden. 

Het bezoeken, of trachten te bezoeken, van een deel van de Cre8design website dat met een wachtwoord is beschermd, is alleen toegestaan als een wachtwoord om dat deel van de website te bezoeken rechtmatig is verkregen van Cre8design.

Copyright:

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten en beelden van deze en in beheer zijnde website behoren toe aan Cre8design of haar licentiegevers. Niets mag zonder schriftelijke toestemming van Cre8design worden verveelvoudigd. Mocht Cre8design op de hoogte worden gebracht van (vermeend(e)) inbreukmakend(e) materiaal of links op de site, heeft Cre8design het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

E-mail disclaimer:

De informatie verzonden met dit e-mail printingambitions.com  ( of .nl, de) bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. 

Op alle verzonden e-mailberichten en eventuele bijlage(n) berust een © Copyright. Voor zowel tekst als afbeeldingen geld dat dit geheel of gedeeltelijk niet mogen worden overgenomen. Indien een e-mailbericht niet voor u bestemd is verzoeken wij u dit aan de afzender te melden en het bericht uit uw bestanden te verwijderen. U mag dit bericht niet verder verspreiden. Het is mogelijk dat virussen buiten medeweten van Cre8design of haar medewerkers via haar e-mail worden verspreid. 

Cre8design is daarom niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending van e-mail, of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan. Overigens controleert Cre8design haar uitgaande e-mail op aanwezigheid van virussen. 

Printingambitions.com staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail en voor tijdige ontvangst daarvan.

Leveringen geschieden alleen onder onze algemene leveringsvoorwaarden.

 

check